Підготовка майбутніх педагогів-хореографів до управління творчим колективом

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційній роботі розглянуто методологічні підходи до проблеми підготовки студентів до управління творчим колективом; розкрито специфіку готовності як результату підготовки майбутніх педагогів-хореографів до управління творчим колективом. Здійснено аналіз шляхів підготовки майбутніх педагогів-хореографів до управління творчим колективом у процесі постановки хореографічного твору «Крок вперед» на матеріалі хіп-хоп танцю. The qualification work examines methodological approaches to the problem of training students to manage a creative team; the specifics of readiness as a result of training future teachers-choreographers to manage a creative team are revealed. An analysis of the ways of preparing future teachers-choreographers to manage a creative team in the process of staging the choreographic work "Step forward" based on hip-hop dance material was carried out.
Опис
Ключові слова
підготовки майбутніх педагогів-хореографів, творчий колектив, управління творчим колективом, ідейно-тематичний аналіз хореографічного твору, постановчий план хореографічного твору, опис хореографічної лексики, training of future teachers-choreographers, creative team, creative team management, ideological and thematic analysis of a choreographic work, production plan of a choreographic work, description of choreographic vocabulary
Цитування
Бабенко О. О. Підготовка майбутніх педагогів-хореографів до управління творчим колективом : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / О. О. Бабенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 35 с. : дод.
Колекції