ОПЕРАТИВНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Запропоновано підхід до організації занять з фізичного виховання з урахуванням визначення рівня функціонального стану студентів на початковому етапі навчання. В експерименті прийняли участь 55 студентів. Предложен подход к организации занятий по физическому воспитанию с учетом определения уровня функционального состояния студентов на начальном этапе обучения. В эксперименте приняли участие 55 студентов. An approach to physical education classes based determination of functional state students at the initial stage of training. In the experiment 55 students participated.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, рівень функціонального стану, індекс фізичного стану, студенти, физическое воспитание, уровень функционального состояния, индекс физического состояния, студенты, physical education, the level of functional status, physical condition index, students
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Оперативна оцінка функціонального стану студентів / Ж. О. Цимбалюк // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10–11 груд. 2015 р.) / Харків. держ. акад. фіз. культ. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 185‒186.