СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРУ

dc.contributor.authorТанкова, Д. В.
dc.date.accessioned2021-04-19T11:07:57Z
dc.date.available2021-04-19T11:07:57Z
dc.date.issued2020-05-27
dc.description.abstractВ статті розглянуто, що практикуючі соціальні педагоги ведуть постійний пошук сучасних засобів роботи з підлітками щодо профілактики делінквентної поведінки учнів. Одним із дієвих у профілактичній роботі є інтерактивний театр. Це ефективний засіб групової корекційно-розвивальної та профілактичної роботи з підлітками, оскільки передбачає інтерактивну роботу в групі, що включає спільне обговорення, пошук варіантів розв᾽язання ситуації, групову дискусію, залучення глядачів до участі під час вистави. В статье рассмотрено, что практикующие социальные педагоги ведут постоянный поиск современных средств работы с подростками по профилактике делинквентного поведения учащихся. Одним из действенных в профилактической работе является интерактивный театр. Это эффективное средство групповой коррекционно-развивающей и профилактической работы с подростками, поскольку предполагает интерактивную работу в группе, включающей совместное обсуждение, поиск вариантов разрешения ситуации, групповую дискуссию, привлечения зрителей к участию во время представления. The article considers that practicing social educators are constantly searching for modern means of working with adolescents to prevent delinquent behaviour among students. One of the most effective in prevention work is interactive theatre. It is an effective means of group corrective and preventive work with teenagers as it assumes interactive work in the group including joint discussion, search of variants of the situation solution, group discussion, involvement of the audience to participation during the performance.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТанкова Д. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики делінквентної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти засобами інтерактивного театру / Д. В. Танкова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 114–116.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4761
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні процесиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні педагогиuk_UA.UTF-8
dc.subjectделінквентна поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивний театрuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальные процессыuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальные педагогиuk_UA.UTF-8
dc.subjectделинквентное поведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивный театрuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial processesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial educatorsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdelinquent behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive theateruk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent worksuk_UA.UTF-8
dc.titleСОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРУuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕАТРАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSOCIO-EDUCATIONAL ACTIVITIES TO PREVENT DELINQUENT BEHAVIOUR AMONG ADOLESCENTS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH INTERACTIVE THEATREuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Танкова Д. В. Соціально-педагогічна діяльність.pdf
Розмір:
673.14 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: