Якісний люмінесцентний експрес-аналіз хініну в харчових продуктах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описано використання якісного люмінесцентного аналізу для визначення присутності хініну в загальнозміцнюючих засобах як високоселективного експрес-методу та його порівняння із стандартними якісними фармакопейними методами. В статье описано использование качественного люминесцентного анализа для определения наличия хинина в тониках как высокоселективного метода экспрессии и его сравнения со стандартными качественными фармакопейными методами.The article describes using the qualitative luminescent analysis to determine the presence of quinine in tonics as a highly selective express method and its comparison with standard qualitative pharmacopoeial methods.
Опис
Ключові слова
люмінесцентний аналіз, ультрафіолет, хінін, алкалоїди, тонізуюча вода, люминесцентный анализ, ультрафиолет, хинин, алкалоиды, тонизирующая вода, luminescent analysis, ultraviolet light, quinine, alkaloids, tonic water
Цитування
Рибкін Б. М. Якісний люмінесцентний експрес-аналіз хініну в харчових продуктах / Б. М. Рибкін, С. Ю. Макєєв // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 171–173.