Засоби корекції інтелектуальних порушень у дітей з розладами опорно-рухового апарату

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота здобувача розглядає засоби корекції інтелектуальнх порушень у дітей з розладами опорно-рухового апарату. В роботі висвітлені основні механізми розвитку інтелектуальних порушень при розладах опорно-рухового апарату на прикладі дитячого церебрального параліча. Ця патологія була вибрана як така, що найчастіше супроводжується інтелектуальними порушеннями та потребує застосування найбільшої кількості різноманітних методів педагогічної корекції. The qualification work of the recipient examines the means of correction of intellectual disorders in children with disorders of the musculoskeletal system. The work highlights the main mechanisms of development of intellectual disorders in disorders of the locomotor system using the example of cerebral palsy. This pathology was chosen as the one that is most often accompanied by intellectual disorders and requires the use of the largest number of various methods of pedagogical correction.
Опис
Ключові слова
розлади опорно-рухового апарату у дітей, затримки психічного розвитку у дітей, розлади інтелектуального розвитку, діти з ДЦП, корекційна робота з дітьми, ерготерапевтична робота з дітьми, disorders of the musculoskeletal system in children, delays in mental development in children, disorders of intellectual development, children with cerebral palsy, corrective work with children, occupational therapy work with children
Цитування
Артюшенко О. М. Засоби корекції інтелектуальних порушень у дітей з розладами опорно-рухового апарату : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. М. Артюшенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 111 с. : дод.
Колекції