Щодо окремих засад призначення покарання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті аналізується порядок врахування тяжкості вчиненного злочину при призначенні покарання як загальної засади. Аргументується необхідність врахування суспільної небезпечності злочину при призначенні покарання замість поняття «тяжкість вчиненного злочину». В статье анализируется порядок учета тяжести совершения преступления как общего начала назначения наказания. Аргументируется необходимость учета общественной опасности совершенного преступления при назначении наказания вместо понятия «тяжесть совершенного преступления». The article analyzes the accounting for the severity of the offense was committed asa general principle of sentencing. The necessity of taking into account the social danger of the crime when sentencing instead of the concept of «the gravity of the crime».
Опис
Ключові слова
кримінальне право, призначення покарання, тяжкість злочинів, суспільна небезпечність злочинів, уголовное право, назначение наказаний, тяжесть преступлений, общественная опасность преступления, criminal law, sentencing, the severity of the crime, social danger of the crime
Цитування
Шинкарьов Ю. В. Щодо окремих засад призначення покарання / Ю. В. Шинкарьов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 25. – С. 122–127.