КІБЕРБЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано кібербезпеку учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Наведено рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку для закладів освіти задля безпеки дистанційного навчання. Одним із шляхів розв’язання проблеми кібербезпеки освітнього середовища є проведення для вчителів, вихователів, викладачів та співробітників освітніх закладів вебінарів, тренінгів, гостьових лекцій, онлайн-конференцій, воркшопів, майстер-класів із цифрової компетентності. The publication analyses the cybersecurity of participants in the educational process in the context of distance learning. The article presents the recommendations of the International Telecommunication Union for educational institutions to ensure the safety of distance learning. One of the ways to solve the problem of cybersecurity of the educational environment is to hold webinars, trainings, guest lectures, online conferences, workshops, and master classes on digital competence for teachers, educators, lecturers, and staff of educational institutions.
Опис
Ключові слова
кібербезпека, освітній процес, освітні заклади, цифрова компетентність, cybersecurity, educational process, educational institutions, digital competence
Цитування
Доценко С. О. Кібербезпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання / С. О. Доценко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 207–209.