Зміст професійної підготовки соціальних педагогів до соціалізації обдарованих дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано зміст професійної підготовки соціальних педагогів до соціалізації обдарованих дітей старшого дошкільного віку. Обосновано содержание профессиональной подготовки социальных педагогов к социализации одаренных детей старшего дошкольного возраста.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна готовність, зміст професійної підготовки, старші дошкільники, обдаровані діти, студентські роботи, социальная педагогика, профессиональная готовность, содержание профессиональной подготовки, старшие дошкольники, одаренные дети, студенческие работы, social pedagogy, professional readiness, training content, senior preschoolers, gifted children, student work
Цитування
Запорожець О. В. Зміст професійної підготовки соціальних педагогів до соціалізації обдарованих дітей старшого дошкільного віку / О. В. Запорожець // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 29-33.