Особливості вживання і функціонування складних прикметників в сучасних британських та американських засобах масової інформації (на матеріалі журналів «The New Yorker» та «The Spectator»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Запорізька політехніка»
Анотація
У статті розглядаються особливості вживання та функціонування складних прикметників у сучасних британських та американських засобах масової інформації. Автори статті стверджують, що складні прикметники є широко поширеним явищем у засобах масової інформації. Вони можуть утворюватися різними способами, зокрема основоскладанням, конверсією, скороченням. Автори проаналізували приклади використання складних прикметників у журналах «The New Yorker» та «The Spectator». Вони виявили, що найпоширенішим способом утворення складних прикметників у цих журналах є осново складання. Автори статті також зазначають, що аналіз складних прикметників дозволяє з’ясувати, яким ознакам при написанні статей надають перевагу журналісти. The article deals with the peculiarities of the use and functioning of complex adjectives in modern British and American mass media. The authors of the article claim that complex adjectives are a widespread phenomenon in mass media. They can be formed in various ways, in particular, mainly by addition, conversion, reduction. The authors analyzed examples of the use of complex adjectives in The New Yorker and The Spectator magazines. They found that the most common way to form compound adjectives in these journals is the compound stem. The authors of the article also note that the analysis of complex adjectives makes it possible to find out which features journalists prefer when writing articles.
Опис
Ключові слова
складні прикметники, засоби масової інформації, основоскладання, конверсія, скорочення, compound adjectives, mass media, word formation, conversion, abbreviation
Цитування
Мамедова К. Б. Особливості вживання і функціонування складних прикметників в сучасних британських та американських засобах масової інформації (на матеріалі журналів «The New Yorker» та «The Spectator» / К. Б. Мамедова, А. В. Будко // Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології [Електронне видання] : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів, Запоріжжя, 18 листоп. 2022 р. – Запоріжжя, 2022. – С. 54–55.