The Level of Scope and Content of Teaching Gender-related Issues at Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Institute of Advanced Scientific Research
Анотація
The need for enhanced legal protection component of gender-related issues has been clearly written into the Association Agreement between the EU and Ukraine. Instead, training of lawyers in Ukraine who are responsible for the protection of rights in our society, is still weak, especially in the field of gender equality provision. Higher education institutions rarely include gender-related courses into their education programs and curricula. The content of gender-related educational courses is of a ‘façade’ nature and does not focus the attention on the practical vector of human rights protection activity or studying of jurisprudence on gender-related disputes. Необхідність посилення компоненту правового захисту гендерних питань чітко записана в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною. Натомість підготовка юристів в Україні, які відповідають за захист прав у нашому суспільстві, все ще є слабкою, особливо у сфері забезпечення гендерної рівності. Вищі навчальні заклади рідко включають гендерні курси у свої освітні програми та навчальні програми. Зміст гендерних освітніх курсів має «фасадний» характер і не зосереджує увагу на практичному векторі діяльності із захисту прав людини чи вивченні юриспруденції з гендерних суперечок. Необходимость усиления компонента правовой защиты гендерных вопросов четко записана в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной. Зато подготовка юристов в Украине, которые отвечают за защиту прав в нашем обществе, все еще является слабой, особенно в сфере обеспечения гендерного равенства. Высшие учебные заведения редко включают гендерные курсы в свои образовательные программы и учебные программы. Содержание гендерных образовательных курсов имеет «фасадный» характер и не сосредоточивает внимание на практическом векторе деятельности по защите прав человека или изучении юриспруденции по гендерным спорам.
Опис
Ключові слова
gender, law, higher education, стать, право, вища освіта, пол, высшее образование
Цитування
Moskalenko O., Novikov D. The Level of Scope and Content of Teaching Gender-related Issues at Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2020. Vol. 12. 07-Special Issue. P. 390-396.