Основні засади правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються основні засади правового регулювання праці в сільському господарстві України, наявні теоретичні і практичні проблеми, пов'язані з особливостями правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві в сучасних умовах господарювання і шляхи їх вирішення, запропоновано конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України, що регулює трудові відносини в сільському господарстві. В статье анализируются основные принципы правового регулирования труда в сельском хозяйстве Украины, наличие теоретических и практических проблем, связанных с особенностями правового регулирования трудовых отношений в сельском хозяйстве в современных условиях хозяйствования и пути их решения, предложены конкретные предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства Украины, регулирующего трудовые отношения в сельском хозяйстве. The article analyzes the basic principles of legal regulation of labor in agriculture in Ukraine, the existence of theoretical and practical problems related to the peculiarities of the legal regulation of labor relations in agriculture in modern conditions of management and ways of their solution, proposes concrete proposals aimed at improving the current legislation of Ukraine, which regulates labor relations in agriculture.
Опис
Ключові слова
трудові відносини, фермерське господарство, працівник, трудовий договір (контракт), нормування праці, режим робочого часу, оплата праці, охорона праці., трудовые отношения, фермерское хозяйство, работник, трудовой договор (контракт), нормирование труда, режим рабочего времени, оплата труда, охрана труда, labor relations, farm, employee, labor contract (contract), standardization of labor, working hours, wages, labor protection
Цитування
Лисяк О. І. Основні засади правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України / О. І. Лисяк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – 2018. – Вип. 28. – С. 41–44.