ВПЛИВ КОЛЬОРОВОГО ОФОРМЛЕННЯ РЕКЛАМИ НА СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена питанням психології кольору та його психофізиологічним можливостям. Досліджено вплив кольорового оформлення реклами. The article is devoted to issues of the psychology of color and its psychophysiological possibilities. The influence of the color design of the advertisement was studied.
Опис
Ключові слова
реклама, колір, кольорове оформлення реклами, студентські роботи, advertising, color, color design of advertising, student works
Цитування
Киричук С. О. Вплив кольорового оформлення реклами на сприйняття споживача / С. О. Киричук // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 115–116.