ВИТИНАНКА ЯК НЕВІДЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто витинанку. Дослівний переклад «витинати» - «ретельно вирізати». У декоративно-прикладному мистецтві України XIX - початку XX століття дана техніка оздоблення була дуже поширеною. Нарівні з вишиванням і в'язанням, мистецтво філігранно вирізати фігури з паперу можна вважати одним найпоширеніших напрямків рукоділля того періоду. В українських оселях витинанка була і є традиційним елементом оздоблення будинку на різдвяні свята. Зазначено, що створюючи свій світ з паперу, дитина готується стати творцем доброго світу. Композиція, складена своїми руками, так популярна, що людина, мобілізувавши свою фантазію і творчі здібності, на свій смак створює красу, реалізуючи при цьому своє споконвічне прагнення творити. The publication deals with vytynanka. The literal translation of "to carve out" is "to carefully cut out". In the decorative and applied art of Ukraine in the 19th and early 20th centuries, this decorating technique was very common. Along with embroidery and knitting, the art of filigree cutting figures from paper can be considered one of the most common directions of needlework of that period. In Ukrainian homes, vytynanka was and is a traditional element of decorating the house for the Christmas holidays. It is noted that by creating his world out of paper, the child is preparing to become the creator of a good world. The composition, made with his own hands, is so popular that a person, mobilizing his imagination and creative abilities, creates beauty to his taste, while realizing his original desire to create.
Опис
Ключові слова
витинанка, декоративно-прикладне мистецтво, рукоділля, магістерські роботи, carving, decorative and applied arts, needlework, master's theses
Цитування
Сагіна Ю. В. Витинанка як невідємна частина сучасного декоративно-прикладного мистецтва / Ю. В. Сагіна // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 456–459.