Жіночий образ у романі М. Етвуд "Розповідь служниці"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обгрунтовано, що образ жінки в романі М. Етвуд стає красномовним символом тоталітарної доби і демонструє неприродність будь якого суспільно-політичного устрою, в основі якого є пригноблення й повний контроль над всіма сферами життя людини. В статье обосновано, что образ женщины в романе М. Этвуд становится красноречивым символом тоталитарной эпохи и демонстрирует неестественность любого общественно-политического устройства, в основе которого угнетение и полный контроль над всеми сферами жизни человека. The article substantiates that the image of a woman in M. Atwood's novel becomes an eloquent symbol of the totalitarian era and demonstrates the unnaturalness of any socio-political system, which is based on oppression and complete control over all spheres of human life.
Опис
Ключові слова
постмодернізм, роман-антиутопія, Етвуд М., жіночий образ, магістерські роботи, постмодернизм, роман-антиутопия, Этвуд М., женский образ, магистерские работы, postmodernism, novel-anti-utopia, Atwood M., female image, master's works
Цитування
Плахтєєва В. Жіночий образ у романі М. Етвуд "Розповідь служниці" / В. Плахтєєва // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 67.