Гніздування крячка річкового (STERNA HIRUNDO) на мулових майданчиках водоочисних споруд міста Харкова у 2020–2021 роках

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено гніздову біологію крячка річкового (Sterna hirundo L.) на мулових полях водоочисних споруд м. Харкова у квітні – серпні 2020–2021 років. Виявлено 228 особин птахів, описано особливості розміщення 135 гнізд та 172 пташенят. Крячки річкові заселяли три ділянки, одну із яких протягом двох років (від 10 до 90 пар). Перші яйця в кладках виявлені в ІІ декаді травня, при середньодобовій температурі +5±1,76°С вночі та +20±0,89°С вдень в 2020 році та при+14,9±3,08° вдень та +5±2,76°С вночі в 2021 році. Пік початку відкладання яєць в крячка річ кового припав на кінець червня – початок липня у 2020 році та на кінець травня – початок липня у 2021 році. Різниця термінів початку розмноження крячка річкового, у порівнянні з мартином звичайним, становила в сере дньому 37 діб. Перші пташенята в гніздах зареєстровані в І декаді червня (5.06.2020;10.06.2021). Перші льотні пташенята: 2.07.2020 та 12.07.2021 рр. Перед міграцією молоді особини збираються в невеликі зграї по 10-15 особин. Встановлено 2 типи гнізд: типові – побудовані як поглиблення в мулі з рослинною підстилкою (51,5%; n=135) та гнізда, які мали у складі будівельного матеріалу різнокольорові трубочки, залишки поліетиленових пакетів (45,5 %); нетипові (3,0 %) – побудовані на целофановому пакеті. Середня величина кладки 2,77±0,43 (1–3) яєць, з коричневим і зеленувато-сірим відтінком у забарвленні основного фону шкаралупи. Виявлено окіль цьованого крячка річкового з двома кільцями Israil Atlit Sait – Pans, 27.04.2020, координати 32°42'00” N 34°56'00” E. The nesting biology of the Common tern (Sterna hirundo L.) in the silt fields of water treatment facilities was studied in Kharkiv in April-August of two seasons, 2020 and 2021. 228 individuals of birds were identified, features of 135 nests and 172 chicks were studied. The Common terns inhabit three areas within the studied terri tory, one of them is inhabited for two years (from 10 to 90 pairs). The first eggs in the clutches were found in the second decade of May, at the average daily temperature of +5±1.76°C at night and +20±0.89°C in the daytime in 2020 and at + 14.9 ± 3.08 ° in the daytime and +5 ± 2.76 ° C at night in 2021. The egg laying by the Common tern reached a peak at the end of June – beginning of July in 2020 and at the end of May to beginning of July in 2021. The difference in the timing of the beginning of reproduction between the Common tern and the Black headed gull (Larus ridibundus) was, on average, 37 days. The first chicks in the nests were registered in the first decade of June (5.06.2020; 10.06.2021). The first flight chicks were observed at 2.07.2020 and 12.07.2021. Before migration, young birds gather in small flocks of 10–15 individuals. There are two types of nests observed. The first is typicaly built as indentations in the silt with plant litter (51.5%; n = 135) and nests, which were composed of colored tubes, the remains of plastic bags (45.5%). The second type, ‘atypical’ nests (3.0%) are built on the cellophane bag. The average size of the clutch is 2.77±0.43 (1-3) eggs, with a brown and greenish-gray tint in the color of the main background of the shell. The individual was registered, possessing two rings of the Israil Atlit Sait – Pans (27.04.2020, coordinates 32 ° 42'00 ”N 34 ° 56'00” E.)
Опис
Ключові слова
крячок річковий, гніздування, фенологія, очисні споруди, The Common tern, nesting, phenology, treatment facilities
Цитування
Мамедова Ю. П. Гніздування крячка річкового (STERNA HIRUNDO) на мулових майданчиках водоочисних споруд міста Харкова у 2020–2021 роках / Ю. П. Мамедова // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Т. 23, № 2 – С. 68–76.