НОВІ ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СВІТУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано нові вимоги до педагогічної інтелігенції, які диктуються процесами, об’єднаними таким фундаментальним поняттям, як глобалізація. Їх суть – в універсалізації вимог, підвищенні якості освітніх послуг, прозорості функціонування знання й методик моніторингу його освоєння на рівні навчально-виховного процесу. Зазначено, що вимоги до вчителя з боку держави і суспільства полягають у тому, щоб педагог своєю творчою діяльністю в процесі навчально-виховної роботи був здатний проектувати розвиток особистості та мав чітке уявлення про те, яким повинен стати його вихованець як громадянин. The publication analyzes the new requirements for pedagogical intelligence, which are dictated by the processes combined such a fundamental concept as globalization. Their essence is the universalization of requirements, the improvement of the quality of educational services, the transparency of the functioning of knowledge and the methods of monitoring its development at the level of the educational process. It is noted that the requirements for the teacher from the state and society are that the teacher, through his creative activity in the process of educational work, is able to project the development of the personality and has a clear idea of what his pupil should become as a citizen.
Опис
Ключові слова
освітній процес, педагогічна інтелігенція, глобалізація, якість освіти, educational process, pedagogical intelligentsia, globalization, quality of education
Цитування
Олійник Ю. О. Нові вимоги до педагогічної інтелігенції : виклики сучасного світу та українські реалії / Ю. О. Олійник, О. В. Мельникова // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 170–175.