Комплекс членистоногих-філофагів липи у парках м. Харків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто комплекс членистоногих-філофагів липи у парках м. Харків. В статье рассмотрен комплекс членистоногих-филофагов липы в парках г. Харьков. The article describes a complex of arthropod-phylophagous limes in the parks of m. Kharkiv.
Опис
Ключові слова
ботаніка, комплекс філофагів, липа, дефекти листя, обстеження дерев, ботаника, комплекс филофагов, липа, дефекты листьев, обследование деревьев, botany, complex fіlofagіv, linden, leaf defects, tree survey
Цитування
Бугасова О. Г. Комплекс членистоногих-філофагів липи у парках м. Харків / О. Г. Бугасова, Т. Ю. Маркіна // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 66–67.