Викладання біологічного циклу при підготовці вчителів інтегрованого курсу «Природничі науки»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗ Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
В роботі розглянуто актуальність інтегрованого підходу до вивчення дисциплін природничого циклу у старшій (профільній) школі, зміст та завдання проектів навчальних програм інтегрованого курсу «Природничі науки», які проходять апробацію в ряді шкіл країни. Проаналізовано зміст і завдання дисциплін біологічного циклу при підготовці вчителя природничих наук. В работе рассмотрены актуальность интегрированного подхода к изучению дисциплин естественнонаучного цикла в старшей (профильной) школе, содержание и задачи проектов учебных программ интегрированного курса «Естественные науки», которые проходят апробацию в ряде школ страны. Проанализировано содержание и задачи дисциплин биологического цикла при подготовке учителя естественных наук. The relevance of the integrated approach to the study of natural cycle disciplines in senior (profile) school, the content and objectives of the draft curriculum of the integrated course «Natural Sciences», which are being tested in a number of schools in the country, are revealed. The content and tasks of the disciplines of the biological cycle in the training of a teacher of natural sciences are analyzed.
Опис
Ключові слова
інтегрований курс, дисципліни біологічного циклу, интегрированный курс, дисциплины биологического цикла, integrated course, biological cycle disciplines
Цитування
Твердохліб О. В. Викладання біологічного циклу при підготовці вчителів інтегрованого курсу «Природничі науки» / О. В. Твердохліб, І. О. Ликова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. ст. : [у 2-х т.] / КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за заг. ред. О. В. Гузенко]. – Суми, 2020. – Т. 2. – С. 106–110.