Когнітивні особливості англійських дієслів заперечення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто заперечення, що є важливою категорією мови, яка вказує на те, що в дійсності не існує або певне ствердження є неточним. У цьому досліджені особлива увага приділяється когнітивним особливостям англійським дієсловам заперечення. В статье рассмотрено отрицание, которое является важной категорией языка, что указывает на то, что в действительности не существует или определенное утверждение является неточным. В этом исследовании особое внимание уделяется когнитивным особенностям английских глаголов возражения. This article examines negation, which is an important category of language, indicating that a certain statement does not actually exist or is inaccurate. This study focuses on the cognitive features of English objection verbs.
Опис
Ключові слова
англійська мова, англійські дієслова, заперечення, когнітивні особливості, магістерські роботи, английский язык, английские глаголы, возражения, когнитивные особенности, магистерские работы, еnglish, еnglish verbs, denial, cognitive features, master's works
Цитування
Есіобу С. Когнітивні особливості англійських дієслів заперечення / С. Есіобу // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 27–28.