Філософія свободи у творчості Григорія Сковороди й Павла Загребельного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Авторами статті простежено вплив філософії свободи Григорія Сковороди на творчість Павла Загребельного. Виразними втіленнями сковородинівської моделі «свободи як найвищої цінності» виступає герой Богдан Хмельницький. Роман «Я Богдан (Сповідь у славі)» П. Загребельного – інтепретація постаті Богдана Хмельницького як виразника й засновника української нації на шляхах визвольної війни за свободу, що вкладається в сковородинівську модель «батька вольності». The authors of the article trace the influence of Hryhoriy Skovoroda's philosophy of freedom on the work of Pavel Zagrebelny. Expressive embodiments of the model of "freedom as the highest value" of H. Skovoroda, the hero Bohdan Khmelnytskyi acts. The novel "I Bohdan (Confession in Glory)" by P. Zagrebelny is an interpretation of the figure of Bohdan Khmelnytskyi as an exponent and founder of the Ukrainian nation on the path of liberation war for freedom.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., Загребельний П. А., філософія свободи, Skovoroda H., Zahrebelnyi P., philosophy of freedom
Цитування
Нестеренко Н. П. Філософія свободи у творчості Григорія Сковороди й Павла Загребельного / Н. П. Нестеренко, В. Гладка // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 44–48.