ПОРУШЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено порушення та захист прав дітей під час війни. Права дитини визначаються як «система соціальних, економічних, культурних та інших можливостей, які зумовлені особливостями фізичного, психологічного та розумового розвитку дитини, що визнаються та здійснюються у певний період життя людини – дитинства, виходять з принципів природного права, загальнолюдських цінностей, визнаних у міжнародному праві та національному законодавстві, гарантуються державою, суспільством, сім’єю та іншими суб’єктами права й мають особливий режим та механізм реалізації і захисту» [1, с. 95]. Зазначено, що права і свободи дітей постійно перебувають під захистом держави та міжнародної спільноти. РФ постійно порушує міжнародні норми щодо прав дітей, зокрема, право на життя, безпеку, недоторканість, освіту, захист від катувань, сексуального насильства та інші. Злочини, які коять російські військові проти українських дітей, стали предметом розслідування Міжнародного кримінального суду, Генеральної прокуратури України, правоохоронних органів України та іноземних держав за принципом універсальної юрисдикції, що дає підстави сподіватися на розслідування на високому професійному рівні та покарання винних. The publication examines the violation and protection of children's rights during the war. Children's rights are defined as "a system of social, economic, cultural and other opportunities that are determined by the characteristics of a child's physical, psychological and mental development, recognized and implemented in a certain period of a person's life - childhood, based on the principles of natural law, universal human values recognized in the international law and national legislation, are guaranteed by the state, society, family and other subjects of law and have a special regime and mechanism of implementation and protection" [1, p. 95]. It is noted that the rights and freedoms of children are constantly under the protection of the state and the international community. The Russian Federation constantly violates international norms regarding the rights of children, in particular, the right to life, safety, inviolability, education, protection from torture, sexual violence, and others. Crimes committed by the Russian military against Ukrainian children have become the subject of investigation by the International Criminal Court, the General Prosecutor's Office of Ukraine, law enforcement agencies of Ukraine and foreign countries under the principle of universal jurisdiction, which gives reason to hope for an investigation at a high professional level and punishment of the guilty.
Опис
Ключові слова
російсько-українська війна, права дитини, захист дітей, Russian-Ukrainian war, children's rights, protection of children
Цитування
Шевченко Л. А. Порушення та захист прав дітей під час війни / Л. А. Шевченко // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 58–61.