ЗАДАЧІ НАОЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

dc.contributor.authorКолісник, А. С.
dc.date.accessioned2024-02-28T10:07:40Z
dc.date.available2024-02-28T10:07:40Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractНаукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії. У роботі схарактеризовано основні питання проблеми інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії, обґрунтовано теоретико-практичні основи інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «інтелектуальний розвиток учнів»; розроблено елективний курс «Правильні багатокутники і багатогранники на папері в клітинку» для підвищення рівня інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії; проаналізовано результати і зроблено висновки. Scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of problems of visual geometry. The paper characterizes the main issues of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry, substantiates the theoretical and practical foundations of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry, in particular: analysis of literature on research; analyzed and defined the essence of the concept of "intellectual development of students"; developed an elective course "Regular polygons and polyhedra on paper in a cell" to increase the level of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry; the results are analyzed and conclusions are made.
dc.identifier.citationКолісник А. С. Задачі наочної геометрії як засіб інтелектуального розвитку учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / А. С. Колісник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 54 с. : іл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14161
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectНова українська школа
dc.subjectучні
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectелективний курс
dc.subjectзадачі наочної геометрії
dc.subjectзасіб
dc.subjectінтелектуальний розвиток
dc.subjectNew Ukrainian school
dc.subjectstudents
dc.subjecteducational process
dc.subjectelective course
dc.subjectproblems of visual geometry
dc.subjectmeans
dc.subjectintellectual development
dc.titleЗАДАЧІ НАОЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
dc.title.alternativePROBLEMS OF VISUAL GEOMETRY AS A MEANS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
dc.typeOther
Файли
Колекції