Г. Сковорода як популяризатор європейських цінностей на Слобожанщині XVIII ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті автор проаналізував Г. Сковороду як популяризатора європейських цінностей на Слобожанщині XVIII ст. В данной статье автор проанализировал Г. Сковороду как популяризатора европейских ценностей на Слобожанщине XVIII в. In this article, the author analyzed G. Skovoroda as a popularizer of European values in the Slobozhanshchina of the XVIII century.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г., європейські цінності, Слобожанщина, Сковорода Г., европейские ценности, Слобожанщина, Skovoroda G., еuropean values, Slobozhanshchina
Цитування
Марчак О. Ю. Г. Сковорода як популяризатор європейських цінностей на Слобожанщині XVIII ст. / О. Ю. Марчак // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 17-19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 84-87.