Полікультурне виховання школярів у загальноосвітніх школах України

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує ефективні засоби і методи полікультурного виховання, спрямовані на виховання в учнів здатності до толерантності, діалогу, взаємоповаги. Статья исследует эффективные средства и методы поликультурного воспитания, направленные на воспитание у учащихся способности к толерантности, диалогу, взаимному уважению. The article explores effective means and methods of multicultural education aimed at raising students' ability to tolerance, dialogue, mutual respect.
Опис
Ключові слова
полікультурне виховання, методи виховання, загальноосвітні школи, студентські роботи, поликультурное воспитание, методы воспитания, общеобразовательные школы, студенческие работы, polycultural education, teaching methods, secondary schools, student work
Цитування
Хорошилов Ю. В. Полікультурне виховання школярів у загальноосвітніх школах України / Ю. В. Хорошилов, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 156–158.