ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВИХ ПРАКТИК В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Польові дослідження – основа наукової роботи біологів. У самостійних польових дослідженнях студентів, в умовах дистанційної освіти для ми рекомендуємо застосовувати програми “Gaia GPS”, “Pacer“. Студенти мають заносити свої спостереження біорізноманіття на сайти «iNaturalist» та «UkrBIN». Це дозволяє їм використовувати досвід міжнародної спільноти для визначення рослин, тварин і грибів, та робити свій вклад у вивчення світового біорізноманіття. Field research is the basis of the scientific work of biologists. In independent field studies of students, in the conditions of distance education, we recommend using the programs "Gaia GPS", "Pacer". Students should enter their observations of biodiversity on the "iNaturalist" and "UkrBIN" websites. This allows them to use the experience of the international community to identify plants, animals and fungi, and to contribute to the study of global biodiversity.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, навчально-польова практика, «iNaturalist», distance education, educational and field practices
Цитування
Бенгус Ю. В. Досвід проведення навчально-польових практик в умовах дистанційного навчання на факультеті природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Ю. В. Бенгус, Р. Є. Волкова // Проблеми та перспективи онлайн-навчання : матеріали метод. семінару в рамках XVIII Літньої школи «Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина», Одеса, 27 черв. 2023 р. – Одеса, 2023. – C. 4–5.