З досвіду реалізації проекту ЄС щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Автор у данній статті розкрив досвід а також реалізацію проекта ЄС щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Автор в данной статье раскрыл опыт а также реализацию проекта ЕС по поддержке внутренне перемещённых лиц. The author in this article revealed the experience as well as the implementation of the EU project to support internally displaced persons.
Опис
Ключові слова
проект ЄС, підтримка переселенців, внутрішньо переміщені особи, проект ЕС, поддержка переселенцев, внутренне перемещённые лица, EU project, support for immigrants, internally displaced persons
Цитування
Трубавіна І. М. З досвіду реалізації проекту ЄС щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб / І. М. Трубавіна // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : антидискримінаційна теорія і практика : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 14 верес. 2018 р. / Ужгород. нац. ун-т ; [за ред. І. В. Козубовської та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – С. 115–116.