Проблема підготовки соціального педагога до формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлено аналіз сутності підготовки соціального педагога до формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку. Представлен анализ сущности подготовки социального педагога к формированию нравственной культуры детей старшего дошкольного возраста.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна підготовка, моральна культура, старші дошкільники, студентські роботи, социальная педагогика, профессиональная подготовка, нравственная культура, старшие дошкольники, студенческие работы, social pedagogy, professional training, moral culture, senior preschoolers, student work
Цитування
Кулик А. В. Проблема підготовки соціального педагога до формування моральної культури дітей старшого дошкільного віку / А. В. Кулик // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 42-45.