Підготовка та проведення тренінгів з професійної орієнтації школярів на ІТ – спеціальності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Статтю присвячено підготовці та проведенню тренінгів з професійної орієнтації школярів на ІТ – спеціальності. Статья посвящена подготовке и проведению тренингов по профессиональной ориентации школьников на IТ - специальности. The article is devoted to the preparation and conduct of trainings on the professional orientation of students in IT - specialties.
Опис
Ключові слова
математика, підготовка тренінгів, проведення тренінгів, професійна орієнтація, ІТ – спеціальності, студентські роботи, математика, подготовка тренингов, проведение тренингов, профессиональная ориентация, IТ - специальности, студенческие работы, mathematics, training preparation, the holding of trainings, career guidance, IT - specialties, student work
Цитування
Лустенко І. В. Підготовка та проведення тренінгів з професійної орієнтації школярів на ІТ – спеціальності / І. В. Лустенко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 174–177.