ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуті мотиваційні засади становлення фахівців у закладах вищої освіті. Висвітлюються особливості студентського віку, мотивації до навчальної діяльності студентів, використання ігрових технологій для підвищення рівня мотивації до навчання та зацікавленості у оволодінні майбутньою професією. The motivation bases of formation of specialists in institutions of higher education have been considered. The peculiarities of student age, motivation to educational activity of students, use of game technologies for rising the level of motivation to learning and interest in mastering future profession have been revealed.
Опис
Ключові слова
мотивація, особистість, професіоналізм, розвиток, навчання, професійна діяльність, студентський вік, motivation, personality, professionalism, development, learning, professional activity, student’s age
Цитування
Дзюбич О. Підвищення мотивації навчання та професійної мотивації студентів / О. Дзюбич // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 377–379.