Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (HERMETIA ILLUCENS L.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Миколаївський національний аграрний університет
Анотація
Досліджено процес розведення мухи чорна львинка на відходах рослинного походження, визначено біологічні та технологічні показники отриманого біоматеріалу. Доведено, що отримання високожиттєздатної культури комах можливе за умов годування личинок пшеничними висівками, макухою, сумішшю кавун + диня некондиційні, кабачками некондиційними, сумішшю картопля + морква + капуста некондиційні; злаками хлібними некондиційними. Запропоновано структуру підприємства з переробки відходів, що включає чотири етапи: отримання личинок 1-го віку для переробки відходів; підготовка відходів для переробки личинками; переробка відходів; завершальний (отримання гумусу та личинок). The process of breeding a black soldier fly on plant waste was investigated, biological and technological parameters of the obtained biomaterial were determined. It has been proved that obtaining a highly viable culture of insects is possible if the larvae are fed with wheat bran, oil cake, a mixture of watermelon + melon substandard, marrow substandard, a mixture of potatoes + carrots + cabbage substandard; substandard cereals. The proposed structure of an enterprise for waste processing includes four stages: obtaining larvae of the 1st instar for waste processing; preparation of waste for processing by larvae; waste recycling; final (obtaining humus and larvae).
Опис
Ключові слова
біотехнологія, чорна львинка, переробка, відходи рослинного походження, biotechnology, black soldier, processing, plant waste
Цитування
Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (HERMETIA ILLUCENS L.) / О. Д. Молчанова, Т. Ю. Маркіна, В. П. Баркар, О. Б. Трібунцова // Вісник аграрної науки Причорномор’я / Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – Вип. 3. – С. 66–74.