Проблеми економічного виховання і творчість М. Гоголя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито проблему економічного виховання і творчість М. Гоголя. Економічне виховання є вагомим важелем впливу на подолання патерналістських настроїв, бідності та марнотратства. Економічні знання, сприяють формуванню споживацької свідомості, одним з джерел якої є споживацька соціалізація. В статье раскрыто проблему экономического воспитания и творчество Гоголя. Экономическое воспитание является весомым рычагом влияния на преодоление патерналистических настроений, бедности и расточительства. Экономические знания, способствуют формированию потребительской сознания, одним из источников которой является потребительская социализация. The article reveals the problem of economic education and the work of Gogol. Economic education is a powerful lever for overcoming paternalistic attitudes, poverty and wastefulness. Economic knowledge, contributes to the formation of consumer consciousness, one source of which is consumer socialisation.
Опис
Ключові слова
економічне виховання, Гоголь М., культура споживання, экономическое воспитание, Гоголь Н., культура потребления, economic education, Gogol N., consumer culture
Цитування
Доля А. С. Проблеми економічного виховання і творчість М. Гоголя / А. С. Доля // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете", Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 48–51.