Особливості творчої діяльності учнів молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто творчу діяльність учнів молодшого шкільного віку. Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури. Зазначено, що розвиток творчої діяльності учнів молодшого шкільного віку є важливим освітнім питання, оскільки творча діяльність – це одна з ланок успішного розвитку дитини та її становлення у майбутньому. The article examines the creative activity of elementary school students. Creativity is a mental and practical activity, the result of which is the creation of original, unique values, the discovery of new facts, properties, regularities, as well as methods of research and transformation of the material world or spiritual culture. It is noted that the development of creative activity of primary school students is an important educational issue, as creative activity is one of the links of a child's successful development and future development.
Опис
Ключові слова
освітній процес, дитяча творчість, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, educational process, children's creativity, children of primary school age, student works
Цитування
Перевозник Є. Особливості творчої діяльності учнів молодшого шкільного віку / Є. Перевозник // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 27.