ГЕОМЕТРІЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ЕПОХИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах представлено опис розвитку геометрії Олександрійської епохи та розкрито сутність праць математиків даного періоду.In the abstracts, a description of the development of the geometry of the Оleksandr era and the development of the day of work of mathematicians in that period is presented.
Опис
Ключові слова
Олександрійська епоха, Олександр Македонський, Евклід, Нікомах, Діофант, Гіппарх, Оleksandrіyska era, Oleksandr Makedonsky, Evklіd, Nіkomakh, Diophant, Gіpparkh
Цитування
Сіра І. Т. Геометрія Олександрійської епохи / І. Т. Сіра, Ю. В. Аннас // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 126–128.