НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник наукових праць викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить результати досліджень з актуальних проблем природничо-математичної та інформатичної освіти, освітології, професійної підготовки майбутніх учителів. Розрахований на наукових і практичних працівників, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти. The collection of scientific works of teachers, staff, and applicants for higher education of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains results of research on topical issues of natural, mathematical and computer science education, educational science, and professional training of future teachers. It is intended for researchers and practitioners, teachers, and students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
математика, інформатика, освітологія, професійна підготовка, наукові дослідження, здобувачі вищої освіти, mathematics, computer science, education, professional training, research, higher education students
Цитування
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 22. – 155 c. : іл.