Музичні конотації міста

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-01-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена поєднанню сучасних музичних концертних програм та вокальних здобутків минулого. Статья посвящена сочетанию современных музыкальных концертных программ и вокальных достижений прошлого. The article is devoted to a combination of modern musical concert programs and vocal achievements of the past
Опис
Ключові слова
концерт, музичне життя Харкова, фальцетний спів, концерт, музыкальная жизнь Харькова, фальцетное пение, сoncert, musical life of Kharkov, falsetto singing
Цитування
Слєпцова О. В. Музичні конотації міста / О. В. Слєпцова // Освіта у констеляціях постсучасності : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф, 5-6 груд. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 135–136.