Використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні дітей з мовленнєвими порушеннями під час воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану для навчання мовлення. Інтернет та інформаційно-комунікаційні технології акумулюють зусилля для задоволення низки потреб дітей, в тому числі й тих, хто має мовленнєві порушення. The article investigates the use of information and communication technologies in martial law for state for teaching speech. The Internet and information and communication technologies accumulate efforts to meet a number of needs of children, including those who have speech disorders.
Опис
Ключові слова
онлайн-освіта, інформаційно-комунікаційні технології, мовленнєві порушення, воєнний стан, online education, information and communication technologies, speech disorders, martial law
Цитування
Радченко Я. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні дітей з мовленнєвими порушеннями під час воєнного стану / Я. А. Радченко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 159–162.