Feste und Feiertage. Посібник з лінгвокраїнознавства Німеччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник розрахований на студентів І, ІІ та ІІІ курсу факультету іноземної філології, які вивчають німецьку мову як основну спеціальність, а також як другу іноземну. Мета посібника - забезпечити студентів додатковими матеріалами з країнознавства Німеччини про свята (Різдво, Великдень, Трійця та ін.) та святкові дні (День Матері, Батька, День св. Мартіна та ін.). Посібник відповідає основним вимогам щодо комунікативного характеру процесу навчання, він переносить увагу з правил граматики на комунікативну функцію мови і спрямований на оволодіння навиками живого мовлення. Тематичний зошит містить цікавий та актуальний текстовий матеріал, систему вправ і завдань, що розвивають мовленнєві здібності студентів. До багатьох тем додаються збірки поезій та авторської прози німецькомовних авторів. Всі завдання є різнорівневими і мають відповідні позначки. Посібник є добрим доповненням до всіх чинних підручників німецької мови. The textbook is designed for the first, second, third year students of the Faculty of Foreign Philology who learn German as a major subject and as a second language. The textbook contains supplementary material on German Regional Geography, German Feasts (Christmas, Easter, Trinity) and Holidays (Mother’s Day, Father’s Day, St. Martin’s Day). The textbook meets the basic communicative requirements and refocuses from using grammar rules to mastering speaking skills. The textbook provides relevant texts and exercises for communicative activities and speaking practice. Many topics are accompanied by German-language poetry and prose. All the assignments have different degrees of complexity and are accordingly marked. The textbook offers effective extra material and can be successfully integrated with other German language textbooks.
Опис
Ключові слова
німецька мова, вивчення німецької мови, лінгвокраїнознавство, країнознавство, Німеччина, посібники, German language, learning the German language, linguistic studies, country studies, Germany, manuals
Цитування
Скачкова В. В. Feste und Feiertage : посіб. з лінгвокраїнознавства Німеччини / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова, С. В. Пантелєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 136 с. : іл.