Tendencies in higher education development in Ukraine as an indicator of the state of the society and the prospects of its development

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «ОВС»
Анотація
The article discusses the main trends in the development of higher education: In modern conditions, higher education is acquiring social significance, being the only means of training specialists who are able to solve modern problems. Education is considered as the main function of the state. У статті розглянуті основні тенденції розвитку вищої освіти: В сучасних умовах вища освіта набуває соціальну значимість, будучи єдиним засобом підготовки фахівців, здатних вирішувати сучасні проблеми. Освіта розглядається, як основна функція держави.В статье рассмотрены основные тенденции развития высшего образования: В современных условиях высшее образование приобретает социальную значимость, являясь единственным средством подготовки специалистов, способных решать современные проблемы. Образование рассматривается, как основная функция государства.
Опис
Ключові слова
higher education, higher education institutiоns, training, вища освіта, вищі навчальні заклади, навчання, высшее образование, высшие учебные заведения, обучение
Цитування
Yevdokymov V. I. Tendencies in higher education development in Ukraine as an indicator of the state of the society and the prospects of its development / V. I. Yevdokymov, А. І. Prokonenko // Науковий вісник. Сер. : Філософія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ОВС, 2002. – Вип. 12. – С. 16–19.