ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ПРЕДМЕТ ЗАЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено проведення екологічно-просвітницької та природоохоронної роботи у середній школі створенням екологічних стежок у рідному місті чи селі. Така форма роботи дає можливість вивчати природу рідного краю, безпосередньо долучатися до природоохоронної діяльності у регіоні, проводити роз’яснювальну роботу серед населення. The publication examines the conduct of environmental education and conservation work in secondary school by creating ecological trails in their hometown or village. This form of work provides an opportunity to study the nature of the native land, to be directly involved in environmental protection activities in the region, and to conduct educational work among the population.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, природоохоронна робота, забруднення природного середовища, environmental education, environmental work, environmental pollution
Цитування
Піх Я. І. Екологічна стежка як предмет залучення школярів до природоохоронної діяльності / Я. І. Піх, І. О. Ликова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 220–221.