ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціально-педагогічну діяльність з соціального виховання підлітків засобами образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що урізноманітнення інструментарію соціально-виховної роботи з підлітками в закладах загальної середньої освіти засобами образотворчого мистецтва сприятиме активізації соціального розвитку дітей, підвищенню рівня їхньої соціальності. The publication analyses the socio-pedagogical activity of social education of adolescents by means of fine arts in general secondary education institutions. It is noted that the diversification of the tools of social and educational of social and educational work with adolescents in general secondary education institutions by means of the fine art will help to intensify the social development of children, increase the level of their sociality.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, образотворче мистецтво, підлітки, заклади загальної середньої освіти, соціально-педагогічна діяльність, social education, fine arts, adolescents, general secondary education institutions, social and pedagogical activities
Цитування
Черненко К. Р. Теоретичні аспекти соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої освіти / К. Р. Черненко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 194–195.