МОЖЛИВОСТІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано можливості мобільного навчання у закладах вищої освіти. Інформація та знання стають сьогодні головною перетворювальною силою, а інформаційні ресурси – стратегічними ресурсами. Майбутнє кожної людини залежить від здатності вчасно знаходити, отримувати, адекватно сприймати та продуктивно використовувати нову інформацію, що є важливою вимогою для мобільного навчання (m-learning). The publication analyses the possibilities of mobile learning in higher education institutions. Information and knowledge are becoming the main transformative and information resources are becoming strategic resources. The future of every person depends on the ability to find, receive, adequately and productively use new information, which is an important requirement for mobile learning.
Опис
Ключові слова
мобільне навчання, заклади вищої освіти, інформаційні ресурси, m-learning, mobile learning, higher education institutions, information resources
Цитування
Клименко Б. В. Можливості мобільного навчання у ЗВО / Б. В. Клименко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 216–217.