ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано проблему вдосконалення змісту дошкільної освіти. Сьогодні Державна стратегія дошкільної освіти проголошує пріоритетність розвитку особистісного потенціалу вихованців. Зазначено, що у реаліях сьогодення системна ґрунтовна робота з вивчення та аналізу змістового наповнення освітнього процесу в ЗДО, його систематичного оновлення забезпечуватиме успішний розвиток дошкільної освіти і її відповідність сучасним суспільним запитам. The publication analyzes the problem of improving the content of preschool education. Today, the State strategy of preschool education declares the priority of developing the personal potential of pupils. It is noted that in today's realities, systematic thorough work on the study and analysis of the content of the educational process in the educational process, its systematic the update will ensure the successful development of preschool education and its compliance with modern social demands.
Опис
Ключові слова
освітній процес, дошкільна освіта, зміст освіти, educational process, preschool education, content of education
Цитування
Ларіна І. О. До проблеми вдосконалення змісту дошкільної освіти / І. О. Ларіна, Ю. В. Доля // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 136–138.