Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику розміщено статті аспірантів та студентів факультету психології і соціології кафедри соціальної педагогіки, у яких відображено результати наукових соціально-педагогічних досліджень з різних питань педагогіки. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике размещены статьи аспирантов и студентов факультета психологии и социологии кафедры социальной педагогики, в которых отражены результаты научных социально-педагогических исследований по различным вопросам педагогики. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений. The collection contains articles of graduate students and students of the Faculty of Psychology and Sociology of the Department of Social Pedagogy, which reflect the results of scientific social and pedagogical research on various pedagogical issues. The collection is designed for students, graduate students, teachers, teachers and students of general educational institutions.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціально-педагогічні дослідження, соціальні педагоги, підготовка соціальних педагогів, соціалізація молоді, соціально-педагогічна робота з сім’єю, социальная педагогика, социально-педагогические исследования, социальные педагоги, подготовка социальных педагогов, социализация молодежи, социально-педагогическая работа с семьей, social pedagogy, social and pedagogical research, social educators, training social educators, youth socialization, social and pedagogical work with the family
Цитування
Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців., Харків, 17 трав. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. педагогіки ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – 136 с.