Основні причини зовнішньої трудової міграції світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тези присвячені виявленню причин зовнішньої трудової міграції та можливих заходів міграційної політики для зменшення відпливу з країни працездатних громадян. Theses are devoted to identifying the causes of external labor migration and possible migration policy measures to reduce the outflow of able-bodied citizens from the country.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, економіка України, студентські роботи, labor migration, economy of Ukraine, student work
Цитування
Потапова Т. В. Основні причини зовнішньої трудової міграції світу / Т. В. Потапова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 81–82.