ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кримський гуманітарний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі професійної вокальної підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Предметом статті є вища музично-педагогічна освіта на Україні. Мета статті полягає у розкритті, змісту та форм вокальної підготовки в педагогічних університетах з урахуванням психофізіологічних особливостей кожного студента. Статья посвящена проблеме профессиональной вокальной подготовки студентов факультетов искусств педагогических университетов. Предметом статьи является высшее музыкально- педагогическое образование на Украине. Цель статьи заключается в раскрытии, содержания и форм вокальной подготовки в педагогических университетах с учетом психофизиологических особенностей каждого студента. The article is devoted to the problem of professional vocal training of students of pedagogical faculties of arts universities. The subject of the article is higher musical-pedagogical education in Ukraine. The purpose of the article is to reveal the content and the forms of vocal training at the pedagogical universities with the psychophysiological characteristics of each student.
Опис
Ключові слова
вчителі, постановка голосу, особистості, спів, учителя, постановка голоса, личности, пение, teachers, voice, personality, singing
Цитування
Кузьмічова В. А. Деякі аспекти професійної вокальної підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів / В. А. Кузьмічова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : [зб. ст.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43, ч. 3. – С. 107–111.