Наступність вивчення математичного аналізу у закладах середньої та вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В даній статті розглядається проблема наступності при вивченні математичного аналізу у закладах середньої та вищої освіти. Представлений підготовчий курс до вивчення теми «Границя функції. Похідна» для розв’язання проблеми наступності. В данной статье рассматривается проблема преемственности при изучении математического анализа в учреждениях среднего и высшего образования. Представлен подготовительный курс к изучению темы «Предел функции. Производная »для решения проблемы преемственности. This article discusses the problem of continuity in the study of mathematical analysis in secondary and higher education institutions. A preparatory course for the study of the topic “Function Limit. Derivative ”to solve the problem of continuity.
Опис
Ключові слова
математика, наступність, математичний аналіз, границя функції, похідна, магістерські роботи, математика, преемственность, математический анализ, граница функции, производная, магистерские работы, mathematics, continuity, mathematical analysis, function border, derivative, master's work
Цитування
Смирнова Л. Ю. Наступність вивчення математичного аналізу у закладах середньої та вищої освіти / Л. Ю. Смирнова // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 221–226.