Перспективи відродження замків України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено перспективи відродження замків України. Сьогодні велика кількість замків по Україні знаходяться в стані занепаду, відсутність спонсорської та державної підтримки стають приводами для зносу споруд, які мають історичну цінність. Важливим завданням на шляху до збереження архітектурних пам’яток, є дослідження можливостей застосування споруд в рекреаційних цілях. The article examines the prospects for the revival of Ukrainian castles. Today a large number of castles in Ukraine are in a state of decay, absent sponsorship and state support become reasons for the demolition of buildings, which have historical value. An important task on the way to conservation architectural monuments, there is a study of the possibilities of using buildings in recreational purposes.
Опис
Ключові слова
відродження замків, замки України, палаци та садиби України, туризм, студентські роботи, revival of castles, castles of Ukraine, palaces and estates of Ukraine, tourism student works, student works
Цитування
Орищенко К. Р. Перспективи відродження замків України / К. Р. Орищенко // Географія та туризм : матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. П. І. Лоцмана]. – Харків, 2022. – С. 144– 151.