ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ СПІРУЛІНИ ЯК ЗАСОБУ ПРОТЕКТОРНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПОРУШЕНЬ ГОРМОНАЛЬНОЇ СЕКРЕЦІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЦІЛОДОБОВОГО ОСВІТЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наведено результати дослідження, яке проводилось на 160 статевозрілих щурах популяції Wistar в літньо-осінній період, з метою оцінити зміни гормональної активності надниркових залоз щурів при цілодобовому освітленні та при застосуванні препаратів мелатоніну і спіруліни у якості протекторів негативних наслідків. Зроблено висновок, що застосована схема курсового введення мелатоніну разом зі спіруліною може розглядатися як ефективний засіб протекторного впливу на розвиток порушень гормональної секреції надниркових залоз, які виникають внаслідок появи гіпопінеалізму, спричиненого подовженням світлової частини доби. The results of the study, which was conducted on 160 sexually mature Wistar rats in the summer-autumn period, are presented in order to evaluate the changes in the hormonal activity of the adrenal glands of rats under 24-hour lighting and when melatonin and spirulina drugs are used as protectors of negative consequences. It was concluded that the applied scheme of course administration of melatonin together with spirulina can be considered as an effective means of protective effect on the development of disorders of the hormonal secretion of the adrenal glands, which arise as a result of the appearance of hypopinealism caused by the extension of the light part of the day.
Опис
Ключові слова
залози внутрішньої секреції, надниркові залози, гормональні порушення, спіруліна, щури, glands of internal secretion, adrenal glands, hormonal disorders, spirulina, rats
Цитування
Дикий В. В. Оцінка впливу препарату спіруліни як засобу протекторного впливу на розвиток порушень гормональної секреції надниркових залоз щурів за умов цілодобового освітлення / В. В. Дикий, А. В. Мамотенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 15–17.