ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2019 РОКУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядаються виборчі технології як невід’ємна складова політичного життя сучасного суспільства. Автором розглянуто етапи розвитку виборчих технологій (газетний, телевізійний, цифровий). Зроблено аналіз застосування політичних технологій під час передвиборчих перегонів в Україні у 2019 році. Ця виборча кампанія принесла в український політичний простір багато змін. Це і велика кількість кандидатів, наявність позасистемних політиків, відсутність явних лідерів, а також зміна інструментів і виборчих технологій. Вперше в історії українських передвиборчих перегонів соціальні мережі стали реальним і дієвим інструментом боротьби за виборців. Також автором зазначено, що значно зріс інтерес до виборів у молодого покоління, про що свідчать дані соціологічних досліджень. The article deals with political technologies as an integral part of the political life of modern society. The author considers the stages of electoral technology development (newspaper, television, digital). The analysis of the application of political technologies during the election campaign in Ukraine in 2019 is made. This election campaign has brought many changes to the Ukrainian political space. These include a large number of candidates, the presence of out-of-system politicians, the absence of clear leaders, but also the change of tools and election technologies. For the first time in the history of Ukrainian election campaigns, social networks have become a real and effective tool for the fight for voters. The political discussion took place not only on the usual social networks for Facebook or Twitter users, but also on Instagram and Telegram. The Telegram messenger in the current election proved to be an excellent content promotion tool, a major advantage of which was its targeting in dealing with the electorate. Changes have also taken place on television, at least in the arena of political technology. For the first time in Ukrainian practice, entertaining TV shows and shows were used as election technology. Another effective tool of influence used during election campaigns was "targeted" advertising. Specific messages were used for a specific audience. Old political technologies were also used during the election campaign. However, the current election campaign has shown that the old messages of seeking the favor of the voter no longer work. The author also noted that the interest in elections among the younger generation has increased significantly, as evidenced by the data of sociological studies.
Опис
Ключові слова
політичні технології, виборчі технології, виборча кампанія, президентська виборча кампанія, Інтернет, Інтернет-технології, соціальні мережі, political technologies, electoral technologies, election campaign, presidential election campaign, Internet, Internet technologies, social networks
Цитування
Данько Ю. А. Особливості використання Інтернет-технологій на президентських виборах 2019 року в Україні / Ю. А. Данько, Н. Г. Білоцерківська // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 48–60.