Історичний екскурс у розвиток диференціального числення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Статтю присвячено дослідженню історичного екскурсу у розвиток диференціального числення. Статья посвящена исследованию исторического экскурса в развитие дифференциального исчисления. The article is devoted to the study of historical excursion into the development of differential calculus.
Опис
Ключові слова
математика, дифepенціальне числення, iнтегральне числення, мaтематичний анaліз, студентські роботи, математика, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, мaтематичний анaлиз, студенческие работы, mathematics, differential calculus, integral calculus, mathematical analysis, student work
Цитування
Гельман В. В. Історичний екскурс у розвиток диференціального числення / В. В. Гельман // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 16–19.